Пошук
  • NORLAU Probation Project

Visit to CEP conference in Riga Відвідання конференції CEP у Ризі
The first International Conference on Sex Offender Management was held in Riga, Latvia 22-23 November. The organizer was CEP – the Confederation European Probation Organization – in cooperation with the Latvia Probation Service. The aim of the conference was to highlight the wide range of different risk assessment tools, treatment approaches, practices and management of persons who have committed sexual offences. In addition, the aim of the conference was also to make probation officers aware of the professional skills and practice that are needed to work with this special group of offenders.

A delegation from the Public Institution Center of Probation, NORLAU and MATRA projects in Ukraine participated in the conference. In cooperation with the State Probation Service of Latvia, a separate side event were organized for the delegation before and after the conference. Numerous topics was discussed including the Latvian Electronic Monitoring Project, the experience of implementing different Probation Programs and how to increase the cooperation between Latvia and Ukraine in the field of Probation. The next step will be a following up meeting with representatives from the the State Probation Service of Latvia which will take place in Kiev in February 2019.Перша Міжнародна конференція з регулювання поводження з особами, які вчинили правопорушення сексуального характеру відбулася 22-23 листопада в Ризі, Латвія. Організатором був CEP – Конфедерація з питань Європейської пробації - у співпраці з Латвійською службою пробації. Метою конференції було висвітлення широкого спектру різних інструментів оцінки ризику, підходів до лікування, практик та поводження з особами, які вчинили злочини сексуального характеру. Крім того, метою конференції було також ознайомлення працівників пробації з професійними навичками та практикою, необхідними для роботи з безпосередньо цією групою правопорушників.


Зліва направо представники ДУ "Центр Пробації" Руслан Кувіла, Олег Янчук, Олена Суботенко From left to right PI "Center of Probation" representatives Ruslan Kuvila, Oleg Yanchuk, Olena Subotenko

У конференції взяли участь делегації ДУ «Центр Пробації», NORLAU Проект Пробації та MATRA в Україні. У співпраці з Державною службою пробації Республіки Латвія для делегації було організовано окремі зустрічі до та після конференції. Обговорювалися численні теми, включаючи проект електронного моніторингу в Латвії, досвід впровадження різних пробаційних програм та шляхи посилення співпраці Латвії та України у сфері пробації. Наступним кроком буде зустріч з представниками Державної служби пробації Латвії, яка відбудеться в Києві у лютому 2019 року.


47 перегляд
Quick Links
  • Facebook Social Icon

© 2018 NORLAU.  |  Terms of Use  |   Privacy Policy